Privacy policy

Prosciutto Producer and Stancija Bursic – Istria

Ova polica privatnosti odnosi se isključivo na web stranicu istarskiprsut.com u vlasništvu Pršutarne i stancije Buršić sa sjedištem u Fažanska cesta 25, 52215 Vodnjan.

Ova web stranica može sadržavati i informacije trećih osoba te poveznice na web stranice trećih strana. Vlasnik web stranice ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili bilo kojih drugih karakteristika takvih informacija i poveznica, te ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaje stranica na koje poveznica usmjerava korisnika. Web stranice trećih strana imaju svoje neovisne uvjete zaštite osobnih podataka te je obveza korisnika upoznati se s njima prilikom posjete tim web stranicama.

Polica privatnosti temelji se na odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) te korisnicima ovih web stranica pružaju informacije o načinu prikupljanja, korištenja, zaštite, ispravaka i brisanja njihovih osobnih informacija.

What is personal data

Pojam ‘osobni podatak’ podrazumijeva svaki podatak temeljem kojeg se korisnik izravno ili neizravno može identificirati: ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresa, poštanska adresa, telefonski broj, IP adresa i sl. podaci.

Personal data collection

Pršutarna i stancija Buršić prikuplja osobne podatke korisnika samo kad su oni nužni za ispunjenje obveza. Pršutarna i stancija Buršić obvezuje se štiti osobne podatke korisnika sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka korisnika, osim ako za to postoji opravdani razlog.

Osobni podaci korisnika prikupljaju se na nekoliko načina:

– Prikupljanje podataka izravnim telefonskim ili e-mail kontaktom – Podatke prikupljamo kad nam se korisnici obrate za informacije o proizvodima u ponudi Pršutarne i stancije Buršić. Osobne podatke prikupljene na ovaj način koristimo isključivo u svrhu obrade traženih informacija i rješavanje upita korisnika, kako bi korisnicima omogućili korištenje naše web trgovine i kupnju proizvoda iz naše ponude. Korisnici web stranice istarskiprsut.com slanjem svojih osobnih informacija iskazuju suglasnost za obradu tih osobnih podataka sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

– Prikupljanje podataka tijekom kupnje u web trgovini – Podatke prikupljamo u svrhu dostave proizvoda naručenog(ih) putem web trgovine Pršutarne i stancije Buršić. Prikupljamo ime i prezime kupca, adresu za dostavu, adresu za račun, broj telefona i email adresu. Legitiman pristup podacima kupca koji se odnose na ime i prezime te adresu dostave imaju i djelatnici koji dostavljaju naručene proizvode.

Ako korisnik daje podatke u ime druge osobe, on(a) se mora pobrinuti da je ta osoba upoznata s ovom Policom privatnosti prije no što se osobni podaci te osobe dostave. Ako je korisnik mlađi od 16 godina, on(a) ne smije davati nikakve osobne podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

Personal data processing

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na prikupljenim osobnim podacima, poput primjerice upotrebe i prijenosa osobnih podataka. Informacije o zbirki osobnih podataka za web stranicu Pršutarne i stancije Buršić možete dobiti na broj telefona 098 997 2999 ili mail adresi stancijabursic@gmail.com.

Obrada prikupljenih osobnih podataka vrši se sukladno propisima EU i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka – kad ste pristali na obradu osobnih podataka (privola), kad je to potrebno za sklapanje ili izvršavanje ugovora tj. ispunjavanje zakonskih obveza, kad zatražite radnje u svrhu zaštite vaših osobnih podataka, te kada je obrada potrebna u pravne svrhe.

Obrada osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu ili predstavlja ugovornu obvezu obavlja se održavanjem najviši standarda sigurnosti i poslovanja. Korisnik može u svakom trenutku dati prigovor na obradu svojih osobnih podataka, te ima i pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka. Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Pršutarna i stancija Buršić po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, a sukladno zakonu, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke korisnika.

Sharing personal data

Pršutarna i stancija Buršić dijeli prikupljene osobne podatke isključivo u legitimne svrhe, u svrhu dostave naručenih proizvoda.

Pršutarna i stancija Buršić ne dijeli osobne podatke korisnika s niti jednom drugom trećom stranom, osim u slučaju legitimnih zahtjeva od strane ovlaštenih državnih tijela.

Personal data protection

WordPress platforma na kojoj se temelji ova web stranica je siguran sustav koji se stalno razvija u formi novijih i sigurnijih verzija. Nove verzije sustava pružaju veću zaštitu i sigurnost web stranica, uključujući podatke korisnika te se stoga web stranica Pršutarne i stancije Buršić redovno nadograđuje sa svakom novoobjavljenom verzijom.

Korisnički računi / profili korisnika zaštićeni su lozinkom koju odabire sam korisnik.

U slučaju zaboravljene lozinke i nemogućnosti ulaska u web trgovinu i stranicu za uređivanje osobnih podataka, korisnik u svakom trenutku može zatražiti kreiranje nove lozinke. Korisnik je jedina osoba odgovorna za čuvanje sigurnosti lozinke koju ne bi trebao dijeliti s drugim osobama.

Osobni podaci korisnika zaprimljeni tijekom kupnje u web trgovini čuvaju se na siguran i zaštićen način, a koriste se isključivo u svrhu izdavanja računa i dostave narudžbe na zatraženu adresu. Osobe angažirane na dostavi narudžbi upoznate su s pravilima zaštite osobnih podataka Kupca.

User rights

Korisnici web trgovine na adresi istarskiprsut.com mogu u svakom trenutku na stranici svog korisničkog računa samostalno izmijeniti svoje osobne podatke.

Korisnici mogu i zatražiti dostavu svojih osobnih podataka prikupljenih u web trgovini Pršutarne i stancije Buršić.

Korisnici također mogu zatražiti potpuno brisanje svojih osobnih podataka, što ne uključuje bilo koje podatke koje je Pršutarna i stancija Buršić obvezna čuvati u administrativne, pravne ili sigurnosne svrhe.

Procedure in case of unauthorized access to personal data

Pršutarna i stancija Buršić vodi računa o i odgovorna je za ažurnost web stranica na domeni istarskiprsut.com kako bi se osigurala sigurnost prikupljenih osobnih podataka i spriječio sigurnosni upad i zlouporaba osobnih podataka korisnika.

U slučaju sigurnosnog upada koji bi dopustio neovlašteni pristup osobnim podacima korisnika, Pršutarna i stancija Buršić će sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (General Data Protection Regulation – GDPR) u zakonskom roku od 72 sata o tome obavijestiti sve korisnike i Agenciju za zaštitu osobnih podataka (AZOP) koja je nadležna za nadzor primjene ove Uredbe obavijestiti o neovlaštenom upadu.

Privacy policy changes

Ova polica privatnosti odnosi se isključivo na podatke prikupljene na web stranici istarskiprsut.com.

Pršutarna i stancija Buršić zadržava pravo izmjene police privatnosti bez prethodne najave te nije odgovorna za bilo kakve moguće posljedice proizašle iz takvih izmjena.

Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranice provjeriti važeća pravila kako bi saznali za bilo kakve promjene u pravilima o zaštiti privatnosti. Daljnje korištenje web stranice istarskiprsut.com od strane korisnika nakon bilo kakve promjene u polici privatnosti značit će da korisnik prihvaća izmjene.

Additional information

Za sva dodatna pitanja o zaštiti osobnih podataka na web stranici istarskiprsut.com korisnici se mogu javiti na e-mail adresu stancijabursic@gmail.com.